0

5 põhjust, miks iga laps peaks käima laagris – 1 PÕHJUS

PÕHJUS nr 1 – Laager aitab kaasa noorel arendada suhtlemisoskust ning tutvuda uute sõpradega.

Laagris, kus noored on eemal kodust ning igapäevasest “normaalsest” elust, arendavad nad Tuksi_laager_2015 (130)eneseteadlikust, koostööoskust, empaatiavõimet ning teiste noortega läbisaamist. Lapsed õpivad kõiki neid oskusi alateadvuslikult laagris, suheldes teiste laagrilistega igapäevaselt. Osaledes grupitegevustes arendatakse enesele teadmatagi koostööoskusi ja empaatiavõimet (läbi erinevate meeskonnamängude, töötubade) ning tutvutakse lähemalt oma uute sõpradega.

Meil on viimase 15 aasta jooksul olnud nii mõnigi tagasihoidlik laps käinud laagris, kes laagrivahetuse lõpus ei tahtnudki ära minna, kuna tal oli nii lõbus.