Laagrikasvataja koolitus

Kes võiksid tulla laagrikasvataja koolitusele:

 1. noorsootöötajad; 
 2. treenerid;
 3. õpetajad;
 4. teiste erialade esindajad;
 5. emad, isad, tädid, onud;
 6. noored, kel on keskharidus (või on see omandamisel);
 7. kõik, kes on huvitatud olema laagrikasvatajad;
 8. kõik, kes ise tahavad olla laagris head kasvatajad.

5 põhjust, miks tulla laagrikasvataja koolitusele:

 1. tõstad teadlikkust valdkonnas, mis puudutab noorsootööd ja laagrite organiseerimist;
 2. saad praktilisi mõtteid ja näiteid laagrite läbiviimisel;
 3. omandad meeskonnatöö edu võtme ja see viib Sind juba edasi isikliku eduni;
 4. õppida on mõnus, sest avardub silmaring ning tekivad uued suhted;
 5. omad laagrikasvataja- juhataja osakutset vastavalt kutsestandardile.

Miks on meile vaja kvalifitseeritud laagrikasvatajaid- juhatajaid:

 1. et meie lastel oleks võimalus laagris veeta vaba aega turvaliselt ja organiseeritult;
 2. et laagris oleks lastel ja noortel sisutihe ning eakohane programm;
 3. et laagrikasvatajal- juhatajal oleksid algteadmised esmaabi võtetest;
 4. et laagriga ühel ajal saaksid ka lapsevanemad puhata, sest nad teavad, et nende lapsed on kindlalt hoitud;
 5. et laste juhendajal silm säraks:
  1. hommikul lapsi äratades,
  2. terve päeva põnevaid programme organiseerides ning
  3. õhtul unejuttu puhudes.

Laagrikasvataja koolitus: Fän Clab laagri juhataja Krista Dreger, kel laagreid läbi viidud rohkem kui 17. laagriaastat, teeb põnevaid ning atraktiivseid laagrikasvataja koolitusi neile, kes soovivad saada laagrikasvatajaks või laagri juhatajaks. Ei pea omama pedagoogist haridust või treeneri kutset – see koolitus on kõigile, kel vaid vähegi huvi ja soovi omandada antud eriala. Kui oled vähemalt keskharidusega või seda lõpetamas, siis on miinimum nõuded täidetud. Kui Sa oled mõelnud sellele väga vahvale ametile, siis tule osalema. Krista Dreger on praktik, kes täpselt teab, mis teemadega laagrikasvatajad- juhatajad tegelikult laagris kokku puutuvad. Laagrikasvataja koolitus on kasulik, mänguline ning inforohke.

Aeg: Koolitus 2019, mis on avatud kõigile ning toimub Tallinnas, Kadaka tee 7 märtsi kuu nädalavahetusel:

08. märts (reede) kell 14:00-17:30
09. märts (laupäev) kell 10:00-16:00 + kodune töö laagri kohta
16. märts (laupäev) kell 10:00-16:00 + kodune töö laagri kohta
29. märts (reede) kell 13:00-15:00; soovijatele kell 15:00-16:00 eksam

Hind: 50 eurot. Võimalus tasuda nii arve- kui ka sularahaga.

Esmaabi koolitus: Laagrikasvataja või – juhataja osakutse koolitus ei sisalda esmaabi koolitust. Eksamile minejal tuleb see endal teha.

Eksamile minejal peab olema tõend, mis tõendab, et olete esmaabikoolituse läbiminud vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase 3 aasta jooksul. Koolitusi korraldavad erinevad organisatsioonid.
Näit Eha tn 8, Tallinnas korraldab koolitusi Eesti Punase Risti Tallinna Selts.
Info: 5210141, ellen.sternhof[at]gmail.com; http://www.redcross.ee. Soovitan koheselt end esmaabi koolitusele registreerida, sest kohad täituvad seal kiiresti. Vt:

• 19.02. 2019 / Algus 9.00 (eesti keeles) Esmaabi täiendkoolitus 8h.
• 25.–26.02. 2019 / Algus 9.00 (vene keeles) Esmaabi põhikoolitus 16h.
• 28.02. 2019 / Algus 9.00 (vene keeles) Esmaabi täiendkoolitus 8h.
• 05.–06.03. 2019 / Algus 9.00 (eesti keeles) Esmaabi põhikoolitus 16h.
• 7.03. 2019 / Algus 9.00 (eesti keeles) Esmaabi täiendkoolitus 8h.
• 12.–13.03. 2019 / Algus 9.00 (eesti keeles) Esmaabi põhikoolitus 16h.
• 21.–22.03. 2019 / Algus 9.00 (vene keeles) Esmaabi põhikoolitus 16h.
• 26.–27.03. 2019 / Algus 9.00 (eesti keeles) Esmaabi põhikoolitus 16h.
• 28.03. 2019 / Algus 9.00 (vene keeles) Esmaabi täiendkoolitus 8h.
• 29.03. 2019 / Algus 9.00 (eesti keeles) Esmaabi täiendkoolitus 8h.

Laagrikasvataja koolitusi on võimalik tellida oma kogukonnale või organisatsioonile, kui vaid huvi tekkima peaks.

Eesmärk: õppija sooritab kutseeksami laagrikasvataja ja – juhataja osakutse tasemed 4 või 6. Koolitusel räägime erinevatestkutsetest pikemalt. Laagri juhatajate ja –kasvatajate osakutse esmakordse taotlemise eksami registreerimisvormi või dokumentide taastõendamise kohta on info siin. Kutseeksami kohta on palju materjali ENTK kodulehel ning eksamile tuleb eraldi registreeruda samuti läbi Eesti Noorsootöö Keskuse.  

Info:  koolitaja Krista Dreger 5137685, info@seiklusmaailm.ee